News

Also known as the place I write words.


Grunnleggeren av MAYAWATER FACIAL MIST, Maya Gulbrandsen, hadde en liten samtale med The Scandinavian Traveler om produktet sitt i sammenheng med en artikkel som de skrev om norske designerprodukter for reiseglade mennesker. Under kan du lese utdraget fra artikkelen om MWFM på både norsk og engelsk eller så kan du lese hele artikkelen her.

 

The founder of MAYAWATER FACIAL MIST, Maya Gulbrandsen, had a little chat with The Scandinavian Traveler about her product for an article they wrote about Norwegian travel-friendly design products. You can read the excerpt from the article about MWFM below in both Norwegian and English or you can read the entire article here (in Norwegian).

 

Bilde av artikkelen.

 

Utdrag fra artikkelen (på norsk):
 

Maya Water Facial Mist

 – Huden er et kart du kan lese. Holder du den ikke fuktig, ser den tørr og mer rynkete ut, sier hudpleier og makeup-artist Maya Guldbrandsen.

Derfor har hun utviklet et kildevann som du kan spraye huden din med både mens du sitter ved pc eller om bord i flyet, Maya Water Facial Mist. Boksens dyse sprer vannet lett og jevnt og gjør at du holder huden fuktet – uten at eventuell sminke blir skylt bort..

Nå er hun på vei til å stjele markedsandeler fra andre lignende produkter.

 – Det som er spesielt med dette sprayen, er at den i tillegg til rent norsk kildevann fra Skogshorn, også inneholder hvit te, gojibær og acai.

Sprayen kommer også i reisestørrelser på 70 ml. Fås kjøpt på blant annet Høyer i Norge, Illums, Magasin du Nord i København, Liberty i London og i nettbutikken Covershop.cover.dk, SpiritBeautyLounge.com og Makestyle.no. Pris: 179 kroner for spray i reisestørrelse.

  


 

Translated version of the excerpt from the article (in English):
 

Maya Water Facial Mist

- The skin is a map that you can read. It will look dry and more wrinkled if you don’t keep it moisturized, says beautician and makeup-artist Maya Gulbrandsen.
 

Therefore, she developed a thermal spa water called Maya Water Facial Mist, which you can spray yourself with while you sit next to your computer or on an airplane. The cans nozzle spreads the water lightly and evenly and gives the skin moisture – without effecting the makeup.

She is now on the way to stele market shares from other similar products.

- What makes this facial mist so special, is that in addition to containing clean Norwegian spring water, it contains white tea, goji berries and acai.

The facial mist also comes in a travel sizes on 70 ml. You can by it at, among other places, Høyer in Norway, Illums, Magasin du Nord in Copenhagen, Liberty in London, the web shops Covershop.cover.dk, SpiritBeautyLounge.com and Makestyle.no. Price: 179 Norwegian kroner/15 English pounds for facial mist in travel size.